Guns: dragunov SVDK

My Cart

 x 

Cart empty
SVDK-2v

dragunov SVDK


$7.00
6 pcs
Description

DRAGUNOV SVDK closed stock - 2 pcs
DRAGUNOV SVDK + 1P70 - 2 pcs
DRAGUNOV SVDK + Dedal DHF 3-12x50 - 2 pcs